Tokat’da Yetişenler

GAZİOSMANPAŞA

gaziGazi Osman Paşa 1832 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. Babasının işi nedeni ile 1840 yılında İstanbul’a taşındılar, Beşiktaş Askeri Rüştiye okuluna 1844 yılı tahsiline başladı.

       Beş yıllık öğrenimden sonra Harbiye okuluna girdi ve dört yıllık eğitimini 1853 yılında tamamladı. Harbiye’de okulunu üçüncülük ile bitirerek, Erkanı harbiye ye kaydoldu, ancak Kırım savaşı çıkması nedeniyle okulunu ertelemek zorunda kaldı cepheye savaşmaya gitti. Kırım harbinde 21 mart 1855 de gösterdiği kahramanlık ve yararlılıklarından dolayı, rütbesi Mülazım-ı Evvel (üsteğmen)’liğe terfi edildi. 8 eylül 1855 Sivastopol savaşında Osmanlı Devleti galip geldi ve Osman Paşa 1857 yılında yüzbaşı rütbesi ile İstanbul’a dönerek Harp Akademisine devam etti.

1859 yılında akademiyi bitirdikten sonra Bursa şehrinin kadastro çalışması için görevde bulundu 1861 yılında Bursa’da görevini tamamladıktan sonra Hassa Ordusunda görevlendirildi.

1856 yılında Binbaşı rütbesi verildi. Suriye’de çetelerin ayaklanması üzerine, taburu ile birlikte buraya sevk edildi. Osman Paşa Cebeli Lübnan isyanlarını Suriye’de başarılı bir şekilde bastırmasının hemen ardından Girit’te isyan çıkması nedeniyle, 1866 yılında bu isyanları bastırmak için Girit adasına tayin oldu, 40 000 askerle Girit isyanını da başarılı bir şekilde bastırmasından dolayı, Albaylığa terfi etti. 1868 yılında Yemen’de isyan çıkması sebebiyle, Osman Paşa Yemene tayin edildi ve burada gösterdiği yararlılık sebebiyle Mirliva (Tuğgeneral)’liğe yükseltildi. 1871 yılında Yemen’de hava koşullarına uyum sağlayamadı ve hastalandı, dinlenmesi için İstanbul’a çağrıldı.

Osman Paşa 1873 yılına kadar İstanbul’da görev yaptı ve rütbesi Tümgeneralliğe yükseltildi. Aynı yıl Manastır ve Yeni Pazarda görevlerde bulundu. 1875 yılına kadar İstanbul İşkodra Bosna ve Erzurum’da muhtelif görevlerde bulundu, balkanlardaki kargaşayı önlemek için buraya tayin edildi. 1875 yılında Osman Paşa Nişe tayin edilerek, yeni görev üstlendi. 27 haziran 1876 yılında Sırbistan’ın, Osmanlı Devletine ültimatom vermesi sebebiyle, Osman Paşa Vidin komutanlığına getirildi.

Sırbistan, Osmanlı ordusunun sınırdan çekilmesini talep etti, Osmanlı devleti bu ültimatomu kabul etmedi ve 2 Temmuz 1876 yılında Sırbistan, Osmanlı Devletine harp ilan etti. Osmanlı Devleti Vidin kumandanı Osman Paşa’ya, Sırbistan’a saldırması için gerekli emri verdi, Osman Paşa ordusuyla birlikte, Sırbistan’ın Adliye ve Zayçar kasabalarını ele geçirdi ve Sırp ordusu perişan bir vaziyette çekilmek zorunda kaldı. Osman Paşa’nın hedefi Belgrad’ı almaktı, ancak Ser Askerden izin verilmedi, zira şartlar uygun değildi. Bu başarısından dolayı Osman Paşa’nın rütbesi yükseltildi. Rusların baskısı sonucu, Sırbistan ile geçici mütareke anlaşması imzalandı. Osman Paşa tüm hayatı boyunca Devletine ve Padişah’ına sadık, Allah’a inancı tam olan bir Müslüman olarak şerefle hayatını sürdürdü.

http://www.tokat.gov.tr/gazi-osman-pasa