Kurulların Amaçı

Derneğimizin amaçlarını gerçekleştirmenin yalnız Yönetim Kurulu üyelerinin çabaları ile mümkün olamayacağı ve üyelerin de katılımcı olması amacı ile gönüllü üyelerimizin gücü oranında dernek etkinlik ve faaliyetlerine katılmaları gerektiğine inandık bu nedenle derneğimiz bünyesinde çalışma kurulları oluşturduk.